Co bych měl dělat, když tě potkám na ulici?

Sri Chinmoy: Musíš mít na paměti svůj vztah ke mně. Jsem-li tvůj Otec, tvůj věčný Otec, nemusíš pokaždé dosáhnout určité výšky k tomu, abys mohl přijít do mé blízkosti. Dítě běží ke svému otci bez ohledu na to, zda se ráno modlilo, či nikoli. Ono ví, že je v srdci svého otce a je šťastné. Ať už něco ukradlo, nebo se s někým popralo, nebo udělalo nějakou nebožskou věc, cítí svoji přítomnost uvnitř otcova srdce. Nemusí se něčím stát, aby mohlo přijít k otci.

V našem životě musí být všechno spontánní. Jste-li v meditativní náladě, když mě vidíte, je to skvělé. Jestliže jste ale ve svém obyčejném vědomí, nemějte obavy. Jak jsem už řekl, pokud budete meditovat dvacet čtyři hodin denně, zblázníte se. Když mě tedy vidíte na ulici, přijměte vnitřní radost, vnitřní chvění a nic neskrývejte. Nepokoušejte se schovat jenom proto, že si myslíte, že nejste ve své nejvyšší meditaci. Celý váš problém je v tom, že se schováváte. Zapomněli jste něco, co se pokoušíte objevit. Musíte jít vpřed a hledat to. A já jsem ten člověk, který vám pomůže hledat. Já jsem váš věčný Otec. Začnete-li se schovávat, jakmile mě uvidíte, jak vám potom mohu pomoci?

Když mě vidíte na ulici, bývám někdy hluboce ponořen dovnitř a jsem velmi, velmi vážný. Jindy jsem v dětském vědomí. Jen se na mě podívejte, a jsem-li v náladě na rozhovor, přijďte a povídejte. Pokud nejsem, opakujte jméno Nejvyššího s nejvyšší oduševnělou oddaností, zatímco kolem vás procházím. Jestliže na vás volám a žertuji s vámi, nemyslete si, že nejsem ve svém nejvyšším vědomí; vůbec ne. Pro mě je nejvyšší a nejnižší totéž. Když žertuji, je to pro vás nejlepší příležitost, abyste mě dosáhli. Mějte vždy důvěru v sebe a ve mě. Důvěra v sebe znamená, že cítíte, jak jste se mnou navázali vnitřní spojení. Nemusíte něčeho dosáhnout nebo něco dokázat, abyste se mnou mohli mluvit. Když mám udělat nějaké věci, které spěchají, potom byste se ke mně neměli přibližovat. Ale neměli byste mít strach oddělující vaši existenci od mojí existence. Nemějte strach, ani v mysli, ani ve vitálnu nebo ve fyzickém. Jestliže do vás vstupuje strach, stávám se pro vás cizím člověkem. Ale já nejsem cizí člověk; já jsem nejosvícenější část vaší vlastní existence. Tento problém nevznikne, máte-li schopnost sjednotit se. Když mě spatříte, bez ohledu na to, kde se nacházím, dostanete vnitřní radost a rozechvění.