Co bych měl dělat, když tě potkám na ulici?

Sri Chinmoy: Musíš mít na paměti svůj vztah ke mně. Jsem-li tvůj Otec, tvůj věčný Otec, nemusíš pokaždé dosáhnout určité výšky k tomu, abys mohl přijít do mé blízkosti. Dítě běží ke svému otci bez ohledu na to, zda se ráno modlilo, či nikoli. Ono ví, že je v srdci svého otce a je šťastné. Ať už něco ukradlo, nebo se s někým popralo, nebo udělalo nějakou nebožskou věc, cítí svoji přítomnost uvnitř otcova srdce. Nemusí se něčím stát, aby mohlo přijít k otci.

V našem životě musí být všechno spontánní. Jste-li v meditativní náladě, když mne vidíte, dobře a výborně. Jestliže jste ale ve svém obyčejném vědomí, nemějte obavy. Jak jsem už řekl, pokud budete meditovat dvacet čtyři hodiny denně, zblázníte se. Když mne tedy vidíte na ulici, přijměte vnitřní radost, vnitřní chvění a nic neskrývejte. Nepokoušejte se schovat jenom proto, že si myslíte, že nejste ve své nejvyšší meditaci. Celý problém je v tom, že se skrýváte. Zapomněli jste cosi, co se pokoušíte objevit. Musíte jít vpřed a hledat to. A já jsem ten člověk, který vám pomůže hledat. Já jsem váš věčný Otec. Začnete-li se schovávat, jakmile mne uvidíte, jak vám potom mohu pomoci?

Když mě vidíte na ulici, bývám někdy hluboce ponořen a jsem velmi, velmi vážný. Jindy jsem v dětském vědomí. Jen se na mne podívejte, a jsem-li v náladě na rozhovor, přijďte a povídejte. Pokud nejsem, opakujte jméno Nejvyššího s nejvyšší oduševnělou oddaností, zatímco kolem vás procházím. Jestliže na vás volám a žertuji s vámi, nemyslete si, že nejsem ve svém nejvyšším vědomí; vůbec ne. Pro mne je nejvyšší a nejnižší totéž. Když žertuji, je to pro vás nejlepší příležitost, abyste mne chytili. Mějte vždy důvěru v sebe a ve mě. Důvěrou v sebe mám na mysli, když pocítíte, že jste se mnou navázali vnitřní spojení. Nemusíte něčeho dosáhnout nebo něco dokázat, abyste se mnou mohli mluvit. Když mám dělat nějaké věci, které spěchají, neměli byste se ke mně přibližovat. Ale neměl by zde být strach oddělující vaši existenci od mojí existence. Nemějte strach, ani v mysli, ani ve vitálnu nebo ve fyzickém. Jestliže vstupuje strach, stává se ze mě cizí člověk. Ale já nejsem cizí člověk; já jsem nejosvícenější část vaší vlastní existence. Tento problém nevznikne, máte-li schopnost jednoty. Když mne spatříte, bez ohledu na to, kde se nacházím, dostanete vnitřní radost a rozechvění.