Otázky a odpovědi

Jednou jsi řekl, že ve tvém předchozím životě ti byli žáci oddáni z devadesáti devíti procent. Proč za tebou nepřišli i tentokrát?

Sri Chinmoy: Proč v této inkarnaci opouštějí Centrum prvotřídní žáci? Proč lidé odcházejí, když se mnou byli s velkou oddaností šest, sedm nebo osm let, i potom, co se stali prvotřídními žáky? Tak jako nejíte nejdelikátnější jídlo každý den, tak také vaše meditace, vaše upřímnost, vaše oddanost a vaše odevzdání netrvá věčně. Jestliže se ale stanete skutečným duchovním Mistrem, vaše aspirace a realizace bude trvalá. Dokud nedosáhnete určité úrovně, nemáte žádnou jistotu. Potom, i když této určité výšky dosáhnete, stále jistotu nemáte, protože vás může stáhnout dolů pokušení. Jakmile však jednou dosáhnete nejvyšší Výšky, a pokud jste v pozici, kdy tam můžete zůstat natrvalo, nemůže už dojít k žádnému pádu.

Přišli jste sem, ale pokušení vás tlačí proti vám; můžete tedy snadno upadnout. Jestliže zde ale můžete na nějaký čas zůstat poté, co jste dosáhli určitého standardu, když začnete být taženi shora a vy také máte intenzivní dychtivost jít nahoru, potom půjdete výše. Je to jako u obyčejných lidských bytostí. Někdo může dobře meditovat šest měsíců; potom dva roky odpočívá. Někdo může meditovat jeden den a pak tři měsíce odpočívá. Vy jste velmi oddaní, ale v tomto nebožském světě není nic trvalého. Když se dnes někdo stane žákem první třídy, jsem na něj velice hrdý. Ale potom během pěti minut udělá něco špatného. Ó Bože! Nemohu tohoto člověka nazývat ani žákem šesté nebo sedmé třídy. Stane se žákem osmé třídy. Žáci by měli udržovat svůj standard a stoupat jenom vzhůru. Problém je v tom, že si svůj standard neudržují.