Jak se s tebou může žák vědomě ztotožňovat co možná nejčastěji?

Sri Chinmoy: Chceš mít bližší spojení se mnou, nebo přesněji se skutečným Guru, Nejvyšším ve mně, jenž je tím samým Nejvyšším v tobě. Zde na fyzické úrovni pro tebe a ostatní žáky reprezentuji to Nejvyšší já.

Existuje pouze jedna věc, kterou pro ztotožnění se mnou můžeš ty a ostatní udělat. Musíš se ptát: „Kdo je v mém životě na prvním místě?“ Takto musí znít otázka. „Na prvním místě je Nejvyšší.“ Takto musí znít odpověď. To neznamená, že matka nebude myslet na syna nebo dceru, nebo že manžel nebude myslet na manželku. Ne. Ale před tím, než matka pomyslí na své děti nebo na manžela, měla by myslet na Nejvyššího. Nejvyšší musí být v našem životě a v životě kohokoliv jiného na prvním místě. Jestliže je Nejvyšší na prvním místě v čemkoliv co děláš, v čemkoliv co říkáš, můžeš se automaticky sjednotit s mým vědomím. Jestliže cítíš, že Nejvyšší je na prvním místě, nemusíš na mě myslet, nemusíš na mě meditovat.

Pro své žáky představuji most mezi nimi a Nejvyšším. Nejvyšší je veškerým Soucitem. Řekněme, že žák plně aspiruje. Soucit a aspirace musí být někým sjednoceny. Já jsem ta osoba, která sjednocuje Soucit Nejvyššího s aspirací žáků. Nejvyšší je vždy připraven nabídnout nám svůj nekonečný Soucit, ale my ho nejsme připraveni přijmout. Můžeme být připraveni, jen pokud přemýšlíme, meditujeme a sami sebe odevzdáváme Nejvyššímu. Každý den, když zasvitne ráno, musíme cítit, že na prvním místě v našem životě je Nejvyšší a potom také musíme vidět, že naši nejdražší jsou našimi nejdražšími právě proto, že Nejvyšší uvnitř nich je žijící Skutečností.

Jestliže je tedy ve tvém životě Nejvyšší na prvním místě, automaticky se budeš moci se mnou sjednotit. Jakmile budeš myslet na Nejvyššího, vzpomeneš si, že je zde někdo, kdo Nejvyššího viděl, kdo s Nejvyšším může mluvit a kdo je pro tebe a ostatní žáky zástupcem Nejvyššího. Ten někdo jsem já, tvůj Guru. Jestliže cítíš toto, je mimořádně snadné ztotožnit se se mnou dvacet čtyři hodin denně.