Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh dává mým očím
Krásu svých Očí
a mému srdci dává
Vůni svého Srdce.