Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
přikazuje mi
nikdy více nejezdit
na koni ega mé mysli.