Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, radostně a hrdě
se stanu
otrokem tvého otroka.“