Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě,
nyní, když jsi mě potěšilo,
požádej mě o laskavost.
Ihned ti ji splním.“

Můj Pane,
prosím, dej mi schopnost
milovat Tě nekonečně více,
než Ty miluješ mě.
„Mé dítě, požádej Mě o jinou laskavost.
Jak ti mohu dovolit ukrást
Mi mou vlastní nejcennější touhu?“