Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě,
tak, jako je pravda,
že jsem tvým oltářem,
stejně tak je pravda,
že ty jsi Mým Chrámem.“