Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
bere mě, jako naléhavou potřebu
před tím, než cokoliv udělá.