Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
moje mysl nezůstává
nikdy více
lavinou nečistoty.