Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká,
že od této chvíle
musím následovat pouze
jednosměrnou cestu
k mému Cíli.