Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
jasně vidím
svůj život pozemské existence
zaplaven
oceánem blaženosti.