Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh ukončí
můj nekončící koloběh
chyb v životě.