Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
jsem šokován vidět Boha
brát mě jako dalšího Boha.