Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
nebe mého srdce začíná zvonit
s hudbou andělů.