Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká, abych nasál
vůni
Jeho Dechu Věčnosti.