Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
každá má myšlenka
roste
v trvalé spříznění
se všemi lidskými bytostmi
světa.