Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha potěším
Božím vlastním Způsobem,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, od této chvíle
tvůj život bude životem srdce
a ne životem plánování mysli.“