Ve chvíli ...

Ve chvíli
kdy Boha těším
Božím vlastním Způsobem,
můj Pán mě žehná —
mé srdce, mou mysl, mé vitálno
a mé tělo —
gigantickými kroky duše
pro příchod
k mému konečnému Cíli.