Cítíš se skutečně fyzicky silnější, nebo jsi tak úplně mimo své tělo, že to nemá smysl?

Sri Chinmoy: Necítím se silný. Jsem zcela odkázán na Milost Boha. Jsem šťastný, když mohu chodit. Když mohu slušně chodit, mám z toho obrovskou radost. Jinak každou vteřinu kulhám, kulhám.

Je to má duchovnost, která mi pomáhá ve vzpírání, a je to také pomoc ostatních, kteří obdivují, co dělám. V běžném životě si lidé prohlíží časopisy a vidí vzpěrače a kulturisty a podobně. Jakmile lidé vidí rozvoj těla, mají radost. Ale když slyší o některých činech těchto lidí ve vnějším životě — že ta osoba užívá drogy nebo bere úplatky, toto a tamto — jejich radost je ihned opustí. Ve většině případů není duchovnost v pozadí soutěžících.

V mém případě, když lidé vidí sílu mých svalů, vědí, že neberu žádné drogy. Nemám velké, vyboulené svaly. Nebo můžete říct, že má meditace je mou drogou. Mnoho lidí v oboru vzpírání bere drogy. Musí si osvojit nečestné prostředky, aby vyhráli. Tyto nečestné prostředky jsou tak nebezpečné. Po patnácti nebo dvaceti letech mohou způsobit nějakou nemoc.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Mystická cesta světem vzpírání, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2002.

Toto je 1339th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Mystická cesta světem vzpírání, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »