Jsi nějakým způsobem těžkými závažími ovlivněn?

Sri Chinmoy: Ne, po vzpírání se mohu dostat do své nejvyšší meditace. Jde to, dokonce i když vzpírám. Jakmile jednou někdo dosáhne to Nejvyšší, může v té chvíli přeměnit tíhu v lehkost.

Je-li něco těžké, pak je to pro obyčejného člověka těžké. Je-li něco lehké, pak je to lehké. Jejich představa je pevně ustálená. V mém případě to tak není. I přesto, že zvedám těžká závaží, moje mysl se může zabývat jemnými věcmi. Ve svém vnitřním světě mohu skládat, zpívat, psát básně.

Nejsem nejlepší hudebník na světě, ale mám určitý standard. Nejméně na deset nástrojů hraji dobře. Ve světě umění jsem nakreslil tolik krásných ptáčků. A podobně jsem napsal tisíce básní. Toto jsou jemné věci. Na druhou stranu jsem stejná osoba, která zvedá velmi těžká závaží. I když zvedám těžká závaží, mé vědomí se zabývá velmi lehkými věcmi.

Před mnoha lety přišel na naše meditační setkání v Organizaci spojených národů novinář, aby se mnou udělal rozhovor do vzpěračského časopisu. Hrál jsem na několik hudebních nástrojů. Když uviděl mé svaly, opustil sál! Nemohl uvěřit, že tento chlapík umí zvednout dvě stě liber jednou rukou! Takže nemohu být srovnáván s ostatními vzpěrači, protože můj život je úplně rozdílný. V tuto chvíli medituji, v příštím okamžiku se potýkám s hrubou hmotou. Ať zkusí ostatní vzpěrači napsat několik básní, pár procítěných řádků, nebo ať zahrají na pár hudebních nástrojů. Rozbili by ty nástroje dříve, než by se jich dotkli!