Jaký je hlubší význam tvého vzpírání?

Sri Chinmoy: Cokoliv, co má být oceněno, bude oceněno díky mému duchovnímu životu. Jinak, odejde-li můj duchovní život, pak nezůstane nic — mé zvedání, má hudba, mé umění ani má poezie. Duchovnost je páteří všech mých vnějších aktivit. Nebo můžete říci, že je kmenem stromu mého života. V mém případě budou díky kmenu oceněny i větve. Kdyby nebylo kmene, nikdo by nic neocenil bez ohledu na to, kolika věcí bych na vnější úrovni dosáhl. Nikdo by se o to nestaral.

Lidé mne znají jako muže míru, proto podporují mé vzpírání a ostatní aktivity. Vidí, že jsem muž míru, který dělá něco dobrého na jiné úrovni. Kdyby lidé, kteří jsou silnější než já, dělali stejnou věc, nikdo by jim nevěnoval pozornost, protože by věděli, že je to jejich obor. Vědí, že nemám být v oboru vzpírání. Myslí na muže míru na jiné úrovni. Lidé mě oceňují díky mé duchovnosti, mému vnitřnímu založení