13. ledna 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Mé odpuštění velmi překvapivě
zvětšuje
hloubku mé Božské moudrosti.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

13. ledna 2000, 7:59 ráno, Foz do Iguacu, Brazílie, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně třikrát (dohromady: 362,87 kg)