20. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Otrok říká:
„Mistře, ve Věčnosti,
budu s Tebou, v Tobě a pro Tebe.“
Mistr říká:
„Můj otroku, ty jsi to nejcennější bohatství
mého srdce zde na zemi
i tam v Nebi.“
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

20. ledna 2000, 7:21 ráno, Asunción, Paraguay, před zvedáním benčpres do 40,82 kg, oběma pažemi současně