27. ledna 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Realizovaná duše Boha přichází do světa
provádět duchovnost,
která je vnitřním životem Boha,
krystalově čistá pro snílky Boha,
hledající Boha, milovníky Boha
a služebníky Boha.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

27. ledna 2000, 6:03 ráno, Brasilia, Brazílie, před zvednutím 181,44 kg oběma pažemi současně čtyřikrát (dohromady: 362,87 kg)