5. února 2000 (III)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Boží Soucitné Oko
nekritizuje žádnou lidskou bytost.
Boží Srdce Odpuštění
neobviňuje žádnou lidskou bytost.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

5. února 2000, 8:36 ráno, před provedením mnohočetných zdvihů jednou rukou se závažím 226,80 kg