16. února 2000 (II)

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Co je Tvá Milost?
Tvá Milost je Tvá Vševědoucí Radost.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

16. února 2000, 7:53 ráno, před provedením 62 zdvihů jednou rukou se závažím 317,51 kg