21. února 2000

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!
Prosím, prosím nikdy mi nedovol
utéci pryč od
podpory pláče energie aspirace.
Prosím, prosím nikdy mi nedovol
utéci pryč od
podpory úsměvu energie zasvěcení.
Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

21. února 2000, 9:17 ráno, před zvednutím 294,84 kg oběma pažemi současně (dohromady: 589,67 kg)