6.

Za ranního úsvitu společně tančí naděje a odhodlání.