Astronomové vedou velkou diskusi o tom, zda se vesmír nekonečně rozšiřuje, nebo zda je omezený. Který pohled je správný?

Sri Chinmoy: Musíme vědět, že existují dva vesmíry. Jeden je zeměpisný vesmír, druhý je vesmír vědomí. Takže pokud vědci odkazují na vesmír vědomí, chci říci, že se neustále rozšiřuje. Ale zeměpisný vesmír je omezený. Podle našich mentálních představ myslíme na svět, pak na vesmír, a poté na samotné stvoření. Každý z nich je větší než ten předešlý. Ale musíme vědět, že věci, které vytváříme nebo vymýšlíme svými mentálními nebo dokonce intuitivními schopnostmi, jsou omezené. To, co je však neomezené, je vesmírné vědomí, které se neustále překonává a rozšiřuje.

Když slyšíme, že vesmír roste, musíme vědět, že to, co se ve skutečnosti rozšiřuje, je duchovní vesmír. Vždycky říkám, že lidské srdce je velmi malý sval, ale duchovní srdce, které je uvnitř mě, uvnitř vás, uvnitř každého, ukrývá Univerzální Vědomí. Toto srdce dokonale ukrývá vesmír, bez ohledu na to, jak se sám rozšiřuje. Vesmír je vždy uvnitř tohoto srdce.

Jeden vesmír tvoříme svými předpojatými mentálními představami, ale ten nemá nic společného s realitou duše. Vesmír, který je spojen s realitou naší duše, se neustále rozšiřuje a překonává sám sebe. S tímto duchovním vesmírem přicházíme do kontaktu, když máme ty nejvyšší duchovní zážitky nebo realizaci. Předtím je pro nás vnitřní vesmír jen mentální představou. Pokoušíme si ho představit, ale i když použijeme sílu představivosti, pořád je omezený. Představujeme si nekonečnou rozlohu zeleně, která se rozprostírá dál a dál. Cítíme, že naše představivost je nekonečná, ale protože používáme mysl, za pět nebo deset minut nebo za pět hodin se zastaví. Nemůže jít dál, protože je v mentálním světě. Jdeme-li za mentální svět až do intuitivního světa, pak znovu získáme záblesk nekonečného vesmíru, ale tato vize je jen jako malý plamínek. Nedávno jsem odpovídal na otázku o intuici. Řekl jsem, že je jako plamen, ale když se otevře třetí oko, tehdy uvidíme rozdíl mezi plamenem a sluncem. Dokud není třetí oko otevřené, všechno je velmi malé. S intuicí a představivostí můžeme o vesmíru něco vědět, ale nemůžeme ho změnit. Teprve když se otevře třetí oko a začne působit, můžeme spálit všechny špatné činy naší minulosti a urychlit náš budoucí pokrok.