Co se stane, až až fyzické Slunce zestárne tak, že vyhasne? A co se stane, až zestárne Země?

Sri Chinmoy: Nejdražší dítě, nevíme, co se stane v příštím okamžiku. Slunce, tato hvězda, se stává chladnou, chladnější, nejchladnější. Ale než vyčerpá veškeré své světlo, Bůh ví, kolik tisíc inkarnací budeš mít. Kdo ví? Dlouho před tím, než přestane vydávat světlo, realizuješ Boha a tehdy se budeš moci o tuto hvězdu postarat. Teď se obáváš, že tato hvězda zmizí. Ale i když tato hvězda opravdu zmizí, Bůh tu bude stále. Mžikem oka může vytvořit další hvězdu - Slunce, která opět začne jako dítě a znovu vydá světlo.

Bůh může nahradit kohokoliv nebo cokoliv. Jak vždycky říkám, nikdo není nepostradatelný, a ani současná hvězda - Slunce - není nepostradatelná. Bůh používá někoho nebo něco; to je důvod, proč říkáme, že tato osoba nebo věc je nepostradatelná. Kdokoliv, kdo je využíván Bohem, je nepostradatelný. Bůh je všude; jen On dává určitému jednotlivci nebo věci příležitost Jej projevit. Když někoho používám, je v mých očích nepostradatelný. Někomu zavolám a požádám ho, aby okamžitě vytiskl knihu. Když mu zavolám, je v té chvíli nepostradatelný. Ale v příštím okamžiku, nebudu-li chtít, aby byla kniha vytištěna, pak mu tu práci nezadám a nebudu ho považovat za nepostradatelného. Když maluji, pravá ruka je nepostradatelná, protože ji používám. Ale jestliže ji nechci použít a budu chtít použít levou ruku, Bůh mi tuto schopnost dá, protože On je v mé levé ruce také.

Stejné je to i v případě, kdy Bůh používá jako svůj nástroj planetu nebo lidskou bytost — i tehdy cítí, že tato osoba nebo věc jsou nepostradatelnými. Když někdo na zemi dělá nějakou práci, Bůh nechá tohoto člověka pocítit, že je nepostradatelný, protože se Boží Vědomí zaměřuje na tohoto člověka. Takže Bůh dal Slunci příležitost nabízet světlo. Boží stvoření nezačalo s touto hvězdou - Sluncem. Jeho stvořením bylo Jeho Ticho, Jeho stvořením byl Jeho Sen. Postupně vznikly všechny planety, hvězdy a vše ostatní. Bůh žije ve Věčném Nyní. Bůh nikdy nepřemýšlí. Bůh nemá mysl ani mozek jako obyčejní lidé. Řeknu ti upřímně, že nejenže Bůh nepoužívá mozek, ale ani ho nemá. Můžeš se pokoušet Mu mozek dát; přijme ho s vděčností. Ale právě teď nepoužívá mysl. Nic nepočítá. Bůh a počítání nejdou dohromady. Bůh a matematika opravdu nejdou dohromady. Proto jsem byl v matematice špatný student.

Jestliže začneš něco počítat, tvá skutečná radost zmizí. Když uvidíš hromadu bankovek, můžeš si myslet: „Ach, tolik peněz!“ Když potom začneš počítat jednodolarové bankovky, z celé hromady bankovek se stane jen dvacet dolarů. Než jsi začal počítat, měl jsi radost, kolik máš peněz. Ale jakmile jsi uslyšel „dvacet“, veškerá tvá inspirace a radost zmizela.

Bůh je moudrý; proto nepočítá. Když počítáš, znamená to, že se svazuješ — svazuješ se se svým pokladem, se svým bohatstvím, se svou realizací. Bůh nechce sám Sebe svázat. Proto pokračuje a pokračuje ve tvoření. V okamžiku, kdy začne počítat, se všechno ztratí; Jeho Radost zmizí.