Je v našich životech důležitý vliv planet?

Sri Chinmoy: Je-li hledající velmi upřímný, opravdový a velmi pokročilý, vliv planet ho nemůže ovlivnit. Duchovní Mistři nejsou planetami ovlivňováni vůbec. Pokud se něco stane v životě duchovního Mistra a planety tuto událost naznačují, neznamená to, že to zapřičinily planety. Ne, je to shoda náhod. Ale v životě naprosto obyčejných lidí hrají planety významnou roli.

Planety jsou jako poškozená gramofonová deska, která hraje stále stejnou melodii. Avšak kromě světa planet existuje i svět nekonečně vyšší. V tomto světě můžeme snadno cokoliv vytvořit nebo ze záznamu smazat. Pokud to smažeme, pak můžeme přidat něco nového. Stejně tak i Váš osud lze takto upravit pomocí Milosti Nejvyššího. Pokud je hledající velmi pokročilý a získá od Boha či od velkého duchovního Mistra značnou Milost, pak ho již planety nemohou nijak ovlivňovat. Dokonce i když je člověk obyčejným hledajícím, planety nemohou nic dělat, jestliže zasáhne Mistr.

Toto jsem udělal mnohokrát pro nejobyčejnější, neaspirující žáky. Byla to Vůle Nejvyššího; proto jsem musel zasáhnout. Kdyby to nebyla Jeho Vůle, vůbec bych to neudělal.