Když vyslovujeme něčí jméno, zvláště když spí, nakrmí to jeho duši?

Sri Chinmoy: Abych byl k tobě upřímný, jestliže vyslovuješ jméno někoho, kdo spí, nebude to mít na něj žádný vliv. Musíš mi odpustit. Můžeš opakovat jméno své přítelkyně nebo milovaného člověka s celou svou láskou, náklonností a zájmem, ale bohužel se nebudeš moci s její duší sjednotit. Její duše může být v nějaké oblasti, kam nemůžeš vstoupit. Já se s ní ale ztotožním na kterémkoliv místě, kde se bude duše nacházet. Bez ohledu na to, v jaké oblasti duše je, mohu kdykoliv přijít a vstoupit. Když se sjednotíš s duší, potom to bude efektivní.

Když budu mít k vám jako váš duchovní Mistr vroucí prosbu, abyste opakovali jméno Nejvyššího, přijmu vás všechny do svého srdce. Tehdy budete všichni po celou dobu zcela v mém srdci, v nejvnitřnějších zákoutích mého srdce. Jestli tedy chcete, opakujte jméno Nejvyššího nebo svého Gurua, a potom řekněte svou modlitbu pro toho člověka. Pokaždé cítím, že byste měli opakovat jméno svého Gurua nebo Nejvyššího. Když opakujete jméno Nejvyššího, On Sám se s vámi sjednotí. Je s vámi po celou dobu, kdežto duše vašich přátel ve vás po celou dobu není. Duše Nejvyššího je ve vás a vaše duše je v Nejvyšším. Takže pokud budete opakovat jméno Nejvyššího a poté nabídnete modlitbu Nejvyššímu, získáte ze své modlitby nejrychlejší výsledek.