Bylo mi řečeno, že kolem mě je záporná bytost a snaží se mě ovládat. Je to pravda? A pokud ano, jak se jí mohu zbavit?

Sri Chinmoy: Rád bych vám chtěl upřímně říct, že všechny vaše problémy budou vyřešeny, pokud přijdete k duchovnímu Mistrovi. Když uvažujete tímto způsobem, jen klamete sám sebe. Toto nejsou negativní bytosti. Jen si pěstujete určité mentální představy, nějaké halucinace, které jste si uvnitř sebe vytvořil. Všechno jste si vytvořil sám. Takže byste měl jít a přijmout duchovního Mistra.

Pokud ve mně nic necítíte, nevadí. Je mnoho, mnoho dalších duchovních Mistrů. Ale jen duchovní Mistr může vyřešit vaše problémy. Prosím, odpusťte mi, že to takto říkám: nejsem na vás hrubý, ale musím být v této záležitosti velmi rozhodný, protože si pro sebe jen vytváříte problémy. Potom přijde čas, kdy to bude pro jakéhokoliv duchovního Mistra nesmírně obtížné vyřešit. Mistr vám potom jednoduše řekne: „Je to beznadějný případ.“ Zatím to ale není beznadějný případ, takže byste měl jít a přijmout duchovního Mistra, ve kterého máte přirozenou víru, a tento duchovní Mistr se o vás postará. Jsou to všechno elementární síly, které jste sám vytvořil. Postupně nad vámi převezmou vládu a donutí vás, abyste dělal věci proti své vůli. Na začátku vás tyto síly přesvědčí, že říkají správnou věc, a vy je poslechnete. Pak po nějaké době zjistíte, že všechny tyto síly jsou nebožské. Ale tehdy už budete bezmocný a nebudete schopen řídit svůj vlastní život. Takže má upřímná prosba k vám je, abyste přijmul duchovního Mistra a dovolil mu, aby vás vedl.

Nepokoušejte se řídit svůj vlastní život. Hlavní chybou ve vašem životě je to, že se snažíte řídit svůj život sám, což je naprosto špatné. Dokonce i v běžném životě jdete k učiteli, abyste se učil, protože nevíte, zda je to písmeno A, B nebo C. Učitel vám to řekne, a potom to víte. Ale v duchovním životě vás duchovní Mistr vede vnitřně. Ve vnějším světě vás také vede, ale většinu času vás vede vnitřně, protože to je nejjednodušší a zároveň nejúčinnější metoda. Povede daného hledajícího vnitřně podle jeho vlastní úrovně a vnímavosti.