Stáváme se někdy nepřátelskou silou?

Sri Chinmoy: Nejsme to my, kdo je viníkem. Kolem nás se stále pohybují zlomyslné síly. My nejsme ničivými silami; my jsme je nevytvořili. Ale dovolili jsme jim, aby působily v nás a prostřednictvím nás. Nejsem zloděj, ale pokud dovolím zloději, aby něco provedl, pak jsem stejně špatný jako zloděj, nebo jsem za to stejně zodpovědný. Původ těchto sil není vždy ve fyzickém; může být v jemné vitální nebo v jemnohmotné fyzické úrovni. Tyto síly mohou pocházet z jemných úrovní. Je pravda, že nejsme ti, kteří konají, ale těmto silám dovolujeme, aby skrze nás pracovaly. Nechodím krást, ale pokud vám pomáhám, abyste kradli, nejsem snad stejně špatný jako vy?