Podobá se to něčemu?

Sri Chinmoy: Může mít fyzický tvar. Někdy okultní síla vypadá jako ostrý šíp; může letět jako kulka. Zatímco okultní síla působí, může mít jakoukoliv formu, kterou si zvolí, ale také nemusí přijmout vnější tvar. Okultní nebo duchovní síla nemusí mít vždy tvar, abyste ji rozpoznali. Je to jako s vědomím. Vědomí může být velmi pevné a hmatatelné. Můžete se jej dotknout, můžete ho jíst, můžete ho cítit. Ale také může být velmi ploché jako voda.

Kousek cukru může mít různé podoby: může vypadat jako homole nebo to může být kostka, ale stále je to cukr. Šrí Rámakrišna říkal, že led a voda jsou totéž. Pokud uvidíte led, je skutečný; pokud uvidíte vodu, je také skutečná. Existují pouze dvě podoby, které můžete vidět. Ale okultní síla může být viděna v neviditelné podobě.