Odkud pocházejí různé druhy síly?

Sri Chinmoy: Všechny pocházejí z Boží Milosti; veškerá síla je z Boží Milosti. Pokud chcete okultní sílu, mohu vám ji dát; pokud chcete sílu intuice, mohu vám ji dát. Ale dostanete ji jen silou svého vlastního ztotožnění, silou vaší jednoty se mnou.