Co bychom měli dělat, když si chceme rozvinout okultní síly?

Sri Chinmoy: Z přísně duchovního pohledu není nutné rozvíjet okultní síly. Bůh je jediná Skutečnost, kterou potřebujeme. Je na Něm, aby nám dal jakoukoliv sílu, ať už je to fyzická, mentální nebo psychická. Pokud budeme určeni, abychom pro Boha něco udělali Jeho vlastním Způsobem, Bůh nám pro to dá sílu, je-li to Jeho Vůle. Modleme se k Bohu, aby nám dal Světlo. Jinak nám mohou jakékoliv síly z okultní úrovně způsobit problémy. Jestliže se modlíme a meditujeme pouze pro Světlo, pak když Světlo sestoupí, osvítí naše vědomí. Když v nás potom Bůh bude chtít rozvinout nějakou duchovní sílu, abychom mohli lidstvu více pomoci, přirozeně nám ji dá. Tajemství nejvyšší Pravdy je toto: Nežádej o nic kromě Boha, který je nejvyšším Světlem. V nejvzdálenějších zákoutích svého srdce musíme cítit, že je to Nejvyšší Světlo, které potřebujeme, abychom změnili svou povahu, potěšili Boha, naplnili Boha, sloužili Bohu v lidstvu a sloužili trpícímu lidstvu.