Co bychom měli dělat, když si chceme rozvinout okultní síly?

Sri Chinmoy: Z přísně duchovního pohledu není nutné rozvíjet okultní síly. Bůh je jediná Skutečnost, kterou potřebujeme. Je na Něm, aby nám dal jakoukoli sílu, ať už je to fyzická, mentální nebo psychická. Je-li to Jeho Vůle, dá nám sílu, když budeme určeni, abychom pro Něj něco udělali Jeho vlastním Způsobem. Modleme se k Bohu, aby nám dal Světlo. Jinak nám mohou jakékoliv síly z okultní úrovně způsobit problémy. Jestliže se modlíme a meditujeme pouze pro Světlo, pak když Světlo sestoupí, osvítí naše vědomí. Když v nás potom Bůh bude chtít rozvinout nějakou duchovní sílu, abychom mohli lidstvu více pomoci, přirozeně nám ji dá. Tajemství nejvyšší Pravdy je toto: Nežádej o nic kromě Boha — Nejvyššího Světla. V nejvzdálenějších zákoutích svého srdce musíme cítit, že je to Nejvyšší Světlo, které potřebujeme, abychom změnili svou povahu, potěšili Boha, naplnili Boha, sloužili Bohu v lidstvu a sloužili trpícímu lidstvu.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Okultismus a mystika.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 1977.

Toto je 320th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Okultismus a mystika, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »