Mohl byste nám říct, co znamená mystika?

Sri Chinmoy: Existují tři hlavní směry nebo cesty duchovnosti: karma jóga, bhakti jóga a džňána jóga. Džňána je cesta poznání nebo moudrosti. Ve džňána józe je zvláštní větev, které se říká rádža jóga neboli královská cesta, po které člověk běží nejrychleji. Můžete ji nazvat zkratkou. Pracuje s mimořádnou aspirací, dychtivostí a neustálým zasvěcením. Mystik následuje cestu rádža jógy.

Mystik není někdo, kdo je nerozhodný a váhavý nebo kdo žije mimo normální svět, i když si bohužel lidé takto mystika představují. Mystik je hledající, který chce s pomocí dynamické energie, prostřednictvím intuice, objevit Pravdu tím nejrychlejším způsobem. Pomocí třetího oka dokáže vidět Pravdu rychleji než jakkoliv jinak, rychleji než letící kulka. Pokud však někdo chce mít takovou zbraň, musí se přirozeně vzdát všeho nebožského, co v něm je. Všechno, co je božské, přijme a pokusí se to ve svém životě rozvíjet.

Mystik je ten, kdo chce uvidět Pravdu co nejdříve, co nejvíce osvěcujícím a naplňujícím způsobem. Mystik není někdo, kdo opovrhuje vším praktickým. Ale tady na Západě i v Indii lidé nevěnují mystikovi pozornost. Jednoduše říkají: „Je nepraktický, stará se jen o Boha a nezajímá se o svět. Dívá se jen na Slunce, dívá se na Měsíc, dívá se na kopce. Není určen pro tento svět.“ Ale skutečný mystik je ten, kdo chce vidět božské tajemství ve všem, v přírodě i v lidských bytostech.

Chce jít k podstatě, ke Zdroji, rychleji, než si to kdokoliv dokáže představit. To je skutečný mystik.