Nezávislost na lidech není mír...

Nezávislost na lidech není mír.
Závislost na Bohu je mír.
Sri Chinmoy, Mír, (knižně nevydáno), 2014