Kritici člověka a kritici Boha nikdy nebudou mít...

Kritici člověka a kritici Boha
nikdy nebudou mít ani špetku míru.
Sri Chinmoy, Mír, (knižně nevydáno), 2014