Sloužit Bohu znamená uchovávat mír...

Sloužit Bohu znamená uchovávat mír;
uchovávat mír znamená zasloužit si uspokojení.
Sri Chinmoy, Mír, (knižně nevydáno), 2014