Dvakrát získám mír...

Dvakrát získám mír.
Jednou získám mír,
když mé srdce s láskou pláče uvnitř mého dechu.
Podruhé získám mír,
když se má duše se světlem usmívá skrze můj život.
Sri Chinmoy, Mír, (knižně nevydáno), 2014