Bůh tě nepovažuje za svého zcela vlastního pro ...

Bůh tě považuje za svého zcela vlastního ne pro to,
co máš, ale pro to, čím jsi: mírem.
Sri Chinmoy, Mír, (knižně nevydáno), 2014