Podezření a iluze nejsou nikdy zváni...

Podezření a iluze nejsou nikdy zváni na večírek míru.
Sri Chinmoy, Mír, (knižně nevydáno), 2014