1 Boží Oko mě děsí...

Boží Oko mě děsí
   svou nekonečnou Silou Spravedlnosti.
   Boží Nohy mě ozařují
   svým nekonečným Mírem Odpuštění.