1 Boží Oko mě děsí...

Boží Oko mě děsí
svou nekonečnou Silou Spravedlnosti.
Boží Nohy mě ozařují
svým nekonečným Mírem Odpuštění.