101 Bezesně a bezdechu...

Bezesně a bezdechu
nám mír dává pokyn
k dokonalému projevení Boha
zde na zemi.