112 Když Déšť Božího Soucitu...

Když Déšť Božího Soucitu
sestupuje z Božího Nebe,
stává se výživou země
a osvícením země:
Mírem.
.