126 Znevažujeme-li...

Znevažujeme-li
základní hodnotu míru,
potom přivoláváme
své vlastní zničení.