146 Mír...

Mír
nemusí být snadnou cestou,
je však jediným způsobem,
jak kráčet podél cesty
Nesmrtelnosti.